Thông tin công ty

 • Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Nam Hùng Vinh
 • Tên quốc tế: Nam Hung Vinh Plastic Co.,Ltd
 • Mã số doanh nghiệp (MST): 0900879513
 • Địa chỉ: Đường 206, KCN Phố Nối A, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
 • Điện thoại: 0986.133.668
 • Email: namhungvinh@gmail.com
 • Website: namhungvinh.com.vn
 

Xưởng sản xuất

 • Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Nam Hùng Vinh
 • Tên quốc tế: Nam Hung Vinh Plastic Co.,Ltd
 • Địa chỉ: Đường 206, KCN Phố Nối A, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
 • Điện thoại: 0986.133.668
 • Email: namhungvinh@gmail.com
 • Website: namhungvinh.com.vn
 

form liên hệ